Jednoduchá evidencia
práce a dochádzky

Nástroj pre jednotlivcov aj veľké firmy.

Začnite zadarmo

Na pracovisku, na cestách alebo z domova

Získajte stály a dokonalý prehľad

Sledovanie dochádzky

aj na odlúčených pracoviskách

Podklady pre mzdy

sú jednoduché a prehľadné

Záznam polohy

pracovníkov v teréne

Podklady pre fakturáciu

získate ľahko a rýchlo

Práca na zákazkách

a ďalšie možnosti rozpisu práce

Prehľady a vyhodnotenia

v Exceli aj Pdf

Automatická kniha jázd

tvorená priamo z dochádzky

Vlastné nastavenie

podľa potrieb užívateľa