Dokážeme sa prispôsobiť
i vašim potrebám

Aplikácia zahŕňa niekoľko agend, ktoré spoľahlivo poslúžia k evidencii a vy-
hodnoteniu Vami zadaných údajov. Sami si môžete zvoliť, aké agendy
chcete využívať a ostatné jednoducho vypnete. Možnosť vlastného nastavenia
systému vyhovie aj náročným užívateľom.
S naším dochádzkovým systémom si môžu pracovníci ľahko zaznamenať príchody, odchody, absencie aj prestávky v práci. Vďaka tomu budete mať dokonalý prehľad o ich prítomnosti na pracovisku a vierohodné podklady pre mzdy a odmeňovanie. Viac tu
Pomocou rozpisu práce môžu jednotliví pracovníci rozpisovať čas strávený v práci na jednotlivé zákazky a ich časti. Spolu so zákazkami môžu zaznamenávať aj ďalšie Vami požadované údaje, ktoré potrebujete a chcete sledovať. Dokonalý prehľad o vykonávaných aktivitách a širokú škálu štatistík a porovnaní získate vďaka možnosti nastavenia systému. Viac tu
Vďaka integrovanej knihe jázd je možné evidovať spolu s jazdnými výkonmi vozidla taktiež jazdy na jednotlivé zákazky a pomocou nastavených sadzieb za vozidlo sledovať aj príslušné náklady, prípadne získať dôveryhodné podklady pre fakturáciu. Zaujímavým pomocníkom pri vykazovaní jednotlivých jázd je možnosť automatického vygenerovania knihy jázd priamo z dochádzky, a to vďaka evidencii navštívených lokalít. Viac tu

Evidencia výdavkov

Táto agenda ponúka možnosť evidovať na zákazkách a ich členeniach akékoľvek výdavky, ktoré svojím charakterom nie sú vhodné do Rozpisu práce alebo Knihy jázd. Výdavky je možné podľa potreby evidovať viac alebo menej podrobne, a mať tak prehľad podľa Vašich predstáv.
Kompletnú vykázanú prácu pracovníkov a cesty vozidiel je možné evidovať na jednotlivé zákazky, prípadne ich členenia. V prípade potreby je možné evidovať aj akékoľvek ďalšie výdavky, a získať tak ucelený prehľad o ziskovosti zákaziek. Viac tu
Agenda je určená predovšetkým pre ľahké a rýchle vytváranie podkladov pre fakturáciu vykázanej práce. Budete mať stály prehľad o tom, čo už bolo fakturované a čo ešte chýba. Viac tu
Prehľad funkcií v aplikáciách


SADZBY PRACOVNÍKOV A VOZIDIEL
Sadzby je možné rozlíšiť ako nákladové a fakturačné. Je možné nastaviť vlastné sadzby pre jednotlivých pracovníkov, činnosti alebo zákazky.
ZMENA SADZBY PRACOVNÍKOM
Pracovníkovi možno povoliť alebo zakázať, aby ručne menil sadzbu u svojich záznamov.
HROMADNÝ PREPOČET SADZBY
Aj staršie záznamy je možné prepočítať podľa novej sadzby.
ZÁKAZKY A ICH ČLENENIE
Každú zákazku možno rozčleniť na viac časti. Napríklad na "projekty". Záleží len na Vás, ako si členenie pomenujete. Zákazky sa potom dajú vyhodnocovať podľa presnejších parametrov.
ROZPOČET ZÁKAZKY
Zákazka môže mať nákladový a časový rozpočet. Je možné sledovať koľko času a financií zostáva do naplnenia rozpočtu. Pomáha dodržať rozpočet.
PRACOVNÁ DOBA (FOND PRACOVNEJ DOBY)
Každému pracovníkovi je možné určiť individuálnu pracovnú dobu. Pracovník vidí, koľko času musí odpracovať, alebo koľko nadčasových hodín má.
ŠTÁTNE SVIATKY
Aplikácia zohľadňuje štátne sviatky pri výpočtoch spojených s fondom pracovnej doby. Dni voľna je možné určiť aj individuálne.
AUTOMATICKÉ DOPLNENIE DOCHÁDZKY
Ak pracovník stlačil na termináli činnosť evidovanú len v rozpise práce, ale nezaznamenal príchod, dochádzka sa doplní automaticky.
ZADANIE OD-DO ALEBO POČTOM HODÍN
Pracovník môže činnosť zadávať pomocou zadania presného času, alebo počtom hodín v rámci jedného dňa. Pri nastavení činnosti môžete nastaviť, čo bude ako zadávané. Napríklad práca je najčastejšie zadaná časom, dovolenka počtom hodín.
ZÁZNAMY Z DOCHÁZKY PRE ROZPIS PRÁCE
Rozpis práce ponúkne pracovníkovi čas, v ktorom bol podľa dochádzky prítomný v práci. Priamo z tejto nápovedy je možné vytvoriť záznam a doplniť zostávajúce informácie, napríklad činnosť a zákazku. Funkcia je k dispozícii v mobilnom telefóne a na PC.
VLASTNÉ POLE
V agende Rozpis práce možno vytvoriť vlastné pole (stĺpec, parameter) podľa potrieb. Vlastné pole môže byť text, číslo, voľba áno / nie, alebo výber zo zoznamu.
NASTAVENIE ČINNOSTÍ
V dochádzke aj v rozpise práce možno dopĺňať, akou činnosťou sa pracovník zaoberá. Činnosti si môžete vopred nadefinovať konkrétnymi názvami. Je možné tiež nastaviť, či je to pracovná činnosť, platené voľno (absencia) alebo neplatené voľno (prestávka).
PRACOVNÉ ČINNOSTI
Sú také, ktoré si nadefinujete a sú počítané ako práca.
PRESTÁVKY A ABSENCIE
V činnostiach možno nastaviť prestávky a absencie. Prestávky sa nepočítajú do pracovného času a absencie sa počítajú do pracovného času.
NADČASY
Každému pracovníkovi možno nastaviť úväzok (aj na každý deň v týždni zvlášť). Aplikácia porovná nastavený úväzok pracovníka s jeho skutočne odpracovaným časom.
PODKLADY PRE MZDY
V aplikácii nájdete tlačový výstup "Podklad pre výpočet mzdy". Tento podklad možno vytvoriť z dochádzky, alebo z rozpisu práce. Podklad pre výpočet mzdy poskytuje informáciu o odpracovanom čase, prestávkach, práci cez sviatky aj víkendy, nadčasy aj chýbajúce odpracované hodiny.
FAKTUROVATEĽNÉ ZÁZNAMY
Záznamy označené ako fakturovateľné sa zobrazia aj v agende Fakturácia.
NASTAVENIE ZADÁVANÝCH ÚDAJOV
Pracovníkom môžete určiť, ktoré položky je nutné vyplniť a ktoré nie.
FUNKCIE NAJČASTEJŠÍCH A POSLEDNÝCH ZÁZNAMOV
V mobilnej aplikácii môžete pri vyplňovaní použiť našepkávač, ktorý Vám ponúkne záznamy, ktoré ste použili v minulosti.
HROMADNÉ ZADANIE
Pracovník môže zadávať do viacerých dní naraz. Označí si viac dní a zadá do nich jeden rovnaký záznam.
DUPLIKÁCIA ZÁZNAMOV
Pracovník označí záznam a vyberie dni, do ktorých ho chce skopírovať. Zvoliť môže duplikáciu s časom aj bez času.
OPRÁVNENIA A PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
Aplikácia umožňuje široko a variabilne nastaviť, aké dáta sú pracovníkovi prístupné pre zápis a náhľad.
OBMEDZENIA SPÄTNÉHO ZADANIA
Stanovuje, koľko dní spätne môže pracovník editovať a robiť záznamy. Pracovníkovi možno spätné zadanie umožniť výnimkou. Eliminuje zapisovanie práce s oneskorením.
UZAVRETIE OBDOBIE
Funkcia zamedzí, aby do uzavretého obdobia boli vkladané ďalšie záznamy a aby už zadané záznamy boli upravované alebo mazané. V prípade potreby možno obdobie znova odomknúť.
PLATNOSŤ ZÁZNAMOV
Záznamy s ukončenou platnosťou sa v zoznamoch a ponukách nezobrazujú. Táto funkcia slúži na to, aby sa užívateľom nezobrazovalo množstvo starých dát, ktoré je však potrebné ponechať zaevidované a nemožno ich zmazať. Záznamy je možné urobiť znovu platné. 
AKTUÁLNA PRÍTOMNOSŤ PRACOVNÍKOV
Sledujte zo svojho telefónu či odkiaľkoľvek z internetu príchod pracovníkov a ich posledný záznam v dochádzke.
SLEDOVANÉ LOKALITY
Dochádzka umožňuje pomenovať najčastejšie lokality práce. (Napríklad: Sídlo firmy, Pobočka mesto, Depo ...) Lokality, ktoré nepomenujete sú zapísané ako štandardná adresa. Záznam o polohe pracovníka je zhotovený len v okamihu, keď stlačí akékoľvek tlačidlo na termináli dochádzky. (Údaje o polohe pracovníka inak nie sú počas jeho pracovnej doby zaznamenávané ani ukladané.)
LOKALIZÁCIA PRACOVNÍKOV
Aplikácia zaznamená polohu pracovníka vždy, keď stlačí akékoľvek tlačidlo dochádzky na mobilnom telefóne.
ZOBRAZENIE PRACOVNÍKOV NA MAPE
V aplikácii na webe je možné zobraziť posledne zaznamenanú polohu pracovníkov, alebo aj viac lokalít, na ktorých sa pracovník počas dňa pohyboval. Aplikácia zaznamená polohu pracovníka vždy, keď stlačí akékoľvek tlačidlo na termináli dochádzky.
ZÁZNAM GPS
Ak pracovník stlačí niektoré z tlačidiel dochádzky na mobilnom telefóne, aplikácia zaznamená jeho polohu, aj keď práve nemá dostupné internetové pripojenie. Poloha je zaznamenaná ako GPS súradnice a je následne prevedená na adresu, akonáhle je internet znovu k dispozícii.
ZÁZNAMY PRESUNOV PRE KNIHU JÁZD
V agende dochádzky je možné zvoliť voľbu presun. Podľa navštívených lokalít (viď. tiež Sledované lokality), aplikácia spočíta trasu medzi lokalitami a tento vygenerovaný záznam Vám ponúkne na uloženie do Knihy jázd.
PEVNÝ DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL
Vhodné zariadenie pre stále pracoviská - slúži k rýchlemu a overenému zaznamenávaniu dochádzky väčším množstvom pracovníkov. Vie pracovať vo výhradnom režime.
MANUÁLNE ZÁZNAMY DOCHÁDZKY
Ak pracovník zadal dochádzku spätne, teda bez overenia jeho lokality vo zvolenom čase, je tento záznam označený ako manuálny.
ČO JE TO VÝKAZ PRÁCE NA SKÚŠKU?
Prvé dva kalendárne mesiace je plná verzia aplikácie zdarma. Mesiac je počítaný ako celý použitý aj keď začnete aplikáciu používať napríklad až druhý týždeň v mesiaci. Po dvoch takto skúšobných mesiacoch Vám aplikácia ponúkne možnosť pokračovať v používaní. Cena aplikácie sa odvíja od použitých agend. Rozpis práce stojí 1.5 € mesačne a Dochádzka tiež 1.5 € mesačne, vždy za jedného pracovníka. Ostatné agendy dopĺňajú tieto dve. Systém prejde daný mesiac a podľa záznamov vypočíta cenu. Ak pracovník aplikáciu v danom mesiaci nepoužije, nebudete za jeho užívateľský prístup platiť. Ak pracovník v danom mesiaci použije len "polovicu" aplikácie (len Rozpis práce, alebo len Dochádzku) zaplatíte taktiež len polovicu, teda 1.5 €. Nie je to skvelé?  • Kontakt
  • Podpora: +421 226 226 226
  • Po–Pia: 9:00–17:00

  • Copyright © 2018 Systemart s.r.o.
  • Česká republika
  • Sledujte nás
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Zobraziť podrobnostiSkryť podrobnosti


Vaše nastavenie súborov cookie

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.